Kepintaran pemikiran manusia kini ada pencabar, ChatGPT mampu beri jawapan kepada banyak persoalan

‘Artificial Intelligence’ atau lebih dikenali sebagai AI adalah cabang teknologi yang bakal menggantikan tugasan yang biasanya memerlukan kecerdasan berfikir manusia seperti pembelajaran, penyelesaian masalah, pengenalan wajah dan pemahaman bahasa.

ChatGPT adalah salah satu contoh dari model AI yang dikembangkan oleh OpenAI, sebuah syarikat penghasilan model AI. ChatGPT bercirikan bahasa yang diguna untuk menghasilkan teks yang sesuai dengan maklumat yang diberikan.

Model AI ini digunakan dalam beberapa aplikasi NLP (Natural Language Processing) dan telah dilatih dengan jutaan dokumen teks dari internet, sehingga dapat menghasilkan teks yang sesuai dengan topik yang diberikan.

Sumber gambar – DilokaStudio (Freepik)

ChatGPT juga dapat digunakan dalam beberapa aplikasi seperti penghasilan percakapan dan konten secara automatik. Model AI ini turut dapat digunakan untuk memahami teks yang diberikan dan menjawab pertanyaan yang relevan dengan teks tersebut.

Selain itu, ia berupaya meningkatkan kualiti interaksi menusia-mesin, seperti yang ada pada aplikasi ‘chatbot’ atau ‘virtual assistant’. Model ini dapat memahami interaksi yang dilakukan oleh pengguna dengannya dan menyediakan jawapan yang sesuai dengan konteks dan topik yang diberikan.

Namun, perlu diingatkan bahawa model ini masih terbatas dalam hal kesalahan yang mungkin terjadi disebabkan data yang tidak lengkap dan juga sistem yang digunakan masih lagi di dalam proses latihan.

Jadi sudahkah anda bersedia untuk menggantikan kepintaran manusia dengan AI? Jawapannya di tangan anda!

Sumber gambar tajuk artikel – iuriimotov (Freepik)