Sarawak akan terima air percuma mulai tahun 2020

Menteri Utiliti Sarawak, Dato Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata setiap isi rumah di Sarawak akan menerima pengunaan air percuma bagi lima ringgit pertama bersamaan 11,300 liter air yang akan mula pada tahun hadapan.

Menurut kenyataan beliau, turut berkata, penggunaan air percuma itu akan mula pada tarikh 1 Januari tahun hadapan kerana kerajaan Sarawak akan memberi subsidi kos bekalan air dan elektrik untuk rakyat dalam usaha untuk menyediakan kemudahan asas yang adil untuk semua isi rumah di Sarawak.

“Program air percuma ini akan membantu mengurangkan beban kewangan rakyat terutama golongan yang berpendapatan rendah (B40) serta yang memerlukan bantuan.

“Ia akan memberi manfaat kepada kira-kira 600,000 isi rumah dengan akaun domestik di seluruh Sarawak dan akan membiayai kerajaan Sarawak kira-kira RM 40 juta setahun,” katanya di petik Borneo Today.

Sementara itu, beliau turut berkata, bahawa selain menanggung kos bekalan air, kerajaan Sarawak juga akan menanggung kos sambungan elektrik baru bagi isi rumah bandar berpendapatan rendah

Kenyataan itu juga menyatakan bahawa selain memberi subsidi kepada kos bekalan air, kerajaan Sarawak juga akan menanggung kos sambungan elektrik baru bagi isi rumah bandar berpendapatan rendah.

“Sambungan baru yang berharga sehingga RM 5,000 akan diberikan secara percuma oleh kerajaan Sarawak bagi isi rumah itu.

“Bagi sambungan baru yang berharga melebihi RM 5,000 sehingga RM10,000, kerajaan Sarawak akan memberi subsidi 70 peratus daripada kos sambungan, manakala baki 30 peratus akan ditanggung oleh pemohon,” katanya.

Sementara itu, pada masa yang sama, berkuat kuasa mulai 1 Jan 2020, cukai akan dikenakan bagi mereka yang mengambil, mencuri air mentah dari mana-mana sungai, sungai, sumber air atau sumber bawah tanah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian VII Jadual Keempat Air Peraturan Bekalan 1995, akan dinaikkan daripada 1 sen semasa satu meter padu kepada 2.5 sen bagi setiap meter padu.

“Tarif untuk mengambil atau mengepam air dari mana-mana sungai atau sungai untuk penjanaan tenaga elektrik atau tenaga elektrik seperti yang ditetapkan dalam Bahagian VIII Jadual Keempat Peraturan-Peraturan Bekalan Air 1995, juga akan dinaikkan dari 1 sen sejam ke kWh 2.5 sen per kWh elektrik yang dihasilkan.

“Peningkatan tarif hanya akan memberi kesan kepada penyedia perkhidmatan utiliti seperti Lembaga Air Kuching (LAKU), Lembaga Air Sibu, LAKU Management Sdn. Bhd. Dan Sarawak Energy Berhad. Mereka tidak akan menjejaskan orang ramai kerana tiada perubahan dalam tarif elektrik dan air, ” katanya.